Architectenbureau Prent

Cultuurhistorie

Het merendeel van onze projecten betreft restauratie en herbestemming. Wij stellen ons tot doel om eerst kennis van de (bouw)historische context van de opgave op te doen alvorens een plan op te stellen. Kennis van bouwstijlen, materialen en bouwtechnieken is daarbij onmisbaar. Vanuit kennis van het gebouw en zijn context kunnen (on-)mogelijkheden worden gedefinieerd die helpen bij restauratie-, interventie- en ontwerpprocessen.

Wij hebben ervaring met veel verschillende typen erfgoed. Dit varieert van boerderijen, beschermde buitenplaatsen tot industrieel erfgoed. Ook met het bedenken en ontwerpen van nieuwe bestemmingen, het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek en bouwhistorisch onderzoek hebben wij relevante ervaring. 

Voor de instandhouding van beschermd cultureel erfgoed zijn er verschillende subsidieregelingen. Het adviseren over subsidieregelingen en opstellen van subsidieaanvragen behoort tot onze basisvaardigheden.